Egis - logo

EGIS Polska Sp. z o.o.

ul. 17 Stycznia 45D
02-146 Warszawa
Tel: +48 22 417 92 00
Fax: +48 22 417 92 92

NIP 118 00 64 159
KRS 0000063826

Wysokość Kapitału Zakładowego: 17 860 000,00 zł
Oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EGIS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-146), ul. 17 Stycznia 45D („EGIS”), kontakt: biuro@egis.pl. EGIS przetwarza dane osobowe w celu odpowiedzi na zapytanie złożone za pośrednictwem formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi IT na rzecz EGIS. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przesłania odpowiedzi na zapytanie. Ma Pani/Pan prawo do żądania od EGIS dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwia przesłanie zapytania.

Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 18 luty 2019, 15:31